×
the ant game

CEP Kawagoe Shi - Japão

O distrito Kawagoe Shi - 川越市 -, prefeitura de Saitama Ken - 埼玉県 - possui 164 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Furuyakami 古谷上 350-0001
Furuyahongo 古谷本郷 350-0002
Yatsushima 八ツ島 350-0003
Takashima 高島 350-0004
Kugedo 久下戸 350-0011
Kainuma 萱沼 350-0012
Shibui 渋井 350-0013
Furuichiba 古市場 350-0014
Imaizumi 今泉 350-0015
Kinome 木野目 350-0016

CEP Saitama Ken

Ver a lista de CEP Saitama Ken.

CEP Kawagoe Shi

Ver a lista de CEP Kawagoe Shi.