×
the ant game

CEP Koshigaya Shi - Japão

O distrito Koshigaya Shi - 越谷市 -, prefeitura de Saitama Ken - 埼玉県 - possui 79 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Ikanikeisaiganaibaai 以下に掲載がない場合 343-0000
Hirakataminamicho 平方南町 343-0001
Hirakata 平方 343-0002
Funato 船渡 343-0003
Omatsu 大松 343-0004
Osugi 大杉 343-0005
Kitakawasaki 北川崎 343-0006
Mukobatake 向畑 343-0007
Oyoshi 大吉 343-0008
Mashibayashi 増林 343-0011

CEP Saitama Ken

Ver a lista de CEP Saitama Ken.

CEP Koshigaya Shi

Ver a lista de CEP Koshigaya Shi.