×
the ant game

CEP Saitama Shi Chuo Ku - Japão

O distrito Saitama Shi Chuo Ku - さいたま市 中央区 -, prefeitura de Saitama Ken - 埼玉県 - possui 49 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Ikanikeisaiganaibaai 以下に掲載がない場合 330-0000
Shintoshin (Tsuginobiruonozoku) 新都心 (次のビルを除く) 330-0081
Shintoshin Meijiyasudaseimeisaitama 新都心 明治安田生命さいたま新都心 330-6001
Shintoshin Meijiyasudaseimeisaitama 新都心 明治安田生命さいたま新都心 330-6002
Shintoshin Meijiyasudaseimeisaitama 新都心 明治安田生命さいたま新都心 330-6003
Shintoshin Meijiyasudaseimeisaitama 新都心 明治安田生命さいたま新都心 330-6004
Shintoshin Meijiyasudaseimeisaitama 新都心 明治安田生命さいたま新都心 330-6005
Shintoshin Meijiyasudaseimeisaitama 新都心 明治安田生命さいたま新都心 330-6006
Shintoshin Meijiyasudaseimeisaitama 新都心 明治安田生命さいたま新都心 330-6007
Shintoshin Meijiyasudaseimeisaitama 新都心 明治安田生命さいたま新都心 330-6008

CEP Saitama Ken

Ver a lista de CEP Saitama Ken.

CEP Saitama Shi Chuo Ku

Ver a lista de CEP Saitama Shi Chuo Ku.