×
the ant game

CEP Saitama Shi Sakura Ku - Japão

O distrito Saitama Shi Sakura Ku - さいたま市 桜区 -, prefeitura de Saitama Ken - 埼玉県 - possui 21 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Ikanikeisaiganaibaai 以下に掲載がない場合 338-0800
Shirakuwa 白鍬 338-0811
Jinde 神田 338-0812
Zaike 在家 338-0813
Shuku 宿 338-0814
Goseki 五関 338-0815
Tsukamoto 塚本 338-0816
Showa 昭和 338-0817
Yamakubo 山久保 338-0821
Nakajima 中島 338-0822

CEP Saitama Ken

Ver a lista de CEP Saitama Ken.

CEP Saitama Shi Sakura Ku

Ver a lista de CEP Saitama Shi Sakura Ku.