×
the ant game

CEP Yoshikawa Shi - Japão

O distrito Yoshikawa Shi - 吉川市 -, prefeitura de Saitama Ken - 埼玉県 - possui 48 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Ikanikeisaiganaibaai 以下に掲載がない場合 342-0000
Kamiuchikawa 上内川 342-0001
Shimochikawa 下内川 342-0002
Hachikoshinden 八子新田 342-0003
Nabekoji 鍋小路 342-0004
Kawafuji 川藤 342-0005
Minamihiroshima 南広島 342-0006
Juikken 拾壱軒 342-0007
Asahi 342-0008
Fukaishinden 深井新田 342-0011

CEP Saitama Ken

Ver a lista de CEP Saitama Ken.

CEP Yoshikawa Shi

Ver a lista de CEP Yoshikawa Shi.