×
the ant game

CEP Ampachi Gun Godo Cho - Japão

O distrito Ampachi Gun Godo Cho - 安八郡 神戸町 -, prefeitura de Gifu Ken - 岐阜県 - possui 25 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Ikanikeisaiganaibaai 以下に掲載がない場合 503-2300
Yokoi 横井 503-2301
Ta 503-2302
Yasutsugu 安次 503-2303
Jorokudo 丈六道 503-2304
Godo 神戸 503-2305
Kitaishiki 北一色 503-2306
Kawanishi 川西 503-2311
Shimomiya 下宮 503-2312
Shinyashiki 新屋敷 503-2313

CEP Gifu Ken

Ver a lista de CEP Gifu Ken.

CEP Ampachi Gun Godo Cho

Ver a lista de CEP Ampachi Gun Godo Cho.