×
the ant game

CEP Hashima Gun Ginan Cho - Japão

O distrito Hashima Gun Ginan Cho - 羽島郡 岐南町 -, prefeitura de Gifu Ken - 岐阜県 - possui 16 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Kamiinjiki 上印食 501-6001
Miyake 三宅 501-6002
Heijima 平島 501-6003
Nonaka 野中 501-6004
Wakamiyaji 若宮地 501-6005
Fuseya 伏屋 501-6006
Yatsurugikita 八剣北 501-6011
Yatsurugi 八剣 501-6012
Heisei 平成 501-6013
Yakushiji 薬師寺 501-6014

CEP Gifu Ken

Ver a lista de CEP Gifu Ken.

CEP Hashima Gun Ginan Cho

Ver a lista de CEP Hashima Gun Ginan Cho.