×
the ant game

CEP Hashima Shi - Japão

O distrito Hashima Shi - 羽島市 -, prefeitura de Gifu Ken - 岐阜県 - possui 87 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Ikanikeisaiganaibaai 以下に掲載がない場合 501-6200
Ajikacho Kitajuku 足近町 北宿 501-6201
Ajikacho Ichiba 足近町 市場 501-6202
Ajikacho Minamijuku 足近町 南宿 501-6203
Ajikacho Koarai 足近町 小荒井 501-6204
Ajikacho Minaminokawa 足近町 南之川 501-6205
Shinseicho 新生町 501-6206
Ajikacho 足近町 501-6207
Ajikacho Sakai 足近町 坂井 501-6208
Ajikacho Sugumichi 足近町 直道 501-6209

CEP Gifu Ken

Ver a lista de CEP Gifu Ken.

CEP Hashima Shi

Ver a lista de CEP Hashima Shi.