×
the ant game

CEP Kani Gun Mitake Cho - Japão

O distrito Kani Gun Mitake Cho - 可児郡 御嵩町 -, prefeitura de Gifu Ken - 岐阜県 - possui 21 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Ikanikeisaiganaibaai 以下に掲載がない場合 505-0100
Okugo 大久後 505-0101
Maezawa 前沢 505-0102
Tsubashi 津橋 505-0103
Utozaka 謡坂 505-0104
Saito 西洞 505-0105
Obara 小原 505-0106
Kaminogo 上之郷 505-0107
Kowasawa 小和沢 505-0108
Shizuki 次月 505-0111

CEP Gifu Ken

Ver a lista de CEP Gifu Ken.

CEP Kani Gun Mitake Cho

Ver a lista de CEP Kani Gun Mitake Cho.