×
the ant game

CEP Mino Shi - Japão

O distrito Mino Shi - 美濃市 -, prefeitura de Gifu Ken - 岐阜県 - possui 57 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.

Área CEP
Ikanikeisaiganaibaai 以下に掲載がない場合 501-3700
Minoshinotsuginibanchigakurubaai 美濃市の次に番地がくる場合 501-3701
Kamikowa 上河和 501-3702
Shimokowa 下河和 501-3703
Hokiwaki 保木脇 501-3704
Tachibana 立花 501-3705
Suhara 須原 501-3706
Higahora 樋ケ洞 501-3711
Kuchinono 口野々 501-3712
Tomino 富野 501-3713

CEP Gifu Ken

Ver a lista de CEP Gifu Ken.

CEP Mino Shi

Ver a lista de CEP Mino Shi.